Räpina Üg vilistlaste kokkutulek (Siselava/saali katmine vaibaga)